Архико ООД

Архитектурно ателие, с опит и традиции, в сферата на цялостното проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради, преустройства, реконструкции, интериорни проекти и др.

Реализира

  • Цялостно проектиране.
  • Предпроектни проучвания.
  • Консултантски услуги.
  • Авторски надзор.
  • Изпълнение и реализация

Всички

Конструкции;
Електро;
Отопление вентилация и климатизация;
Водоснабдяване и канализация;
Геодезия;
Паркоустройство и благоустройсво; и др

Идеи

арх.Николай Хаджимарински
арх.Петър Георгиев